news-details

Gedik Yatırım, pay dağıtımı yapacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dönem karı 767.035.857 TL, yasal kayıtlarda ise 1.327.544.059,92 TL olarak gerçekleştiği hususlarının genel kurulun bilgisine sunulmasına, Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, yasal kayıtlara göre hesaplanan 1. 327.544.059,92 TL kardan yüzde 5 oranında 38.212.131,92 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2023 yılı dönem karından sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) yüzde 116,50 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 1,165 TL) toplam 588.325.000 TL temettünün nakit dağıtılmasına, 56.307.500 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 213 sayılı VUK'un 325/A- girişim sermayesi fonu başlıklı maddesine istinaden 83.542.000 TL'nin girişim sermayesi fonu olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesine, yasal kayıtlara göre 2023 yılı karından kalan tutar olan 649.225,08 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifinin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı